Elektronická výměna dat

Softwarové aplikace (e-shop, účetnictví, výroba, sklady, apod.), které využíváte ke svému podnikání, produktují obrovské množství dat, která jsou mnohdy využitelná i v dalších firemních procesech, avšak různorodost řešení využívaného programového vybavení často sdílení již existujících dat neumožňuje. Dochází tím ke značkýcm ztrátám z neefektivního využití pracovního fondu a nevyhnutelně i k chybovosti plynoucí ze zbytečného ručního přepisování z ostatních datových zdrojů.

Naštěstí máme spolehlivé řešení v podobě elektronické výměny dat (EDI), díky kterému je možné existující data mezi rozličnými aplikacemi programově pořizovat, upravovat či sdílet.

Výhody automatizované výměny dat jsou zřejmé. Pokročilé inteligentí systémy za vás odvedou práci v řádech několika sekund a zefektivní firemní procesy.

Přesnost

Eliminujte vznik chyb, ke kterým často dochází při manuálním přepisování.

Rychlost

Rychlost automatizovanáho zpracování a přenosu dat se pohybuje v řádech sekund.

Úspora

Efektiviní využití pracovního času představuje významné finanční úspory.

Odstraňte překážky dalšího rozvoje vašeho podnikání


Využívání neslučitelných informačních systémů vytváří v reálném provozu celou řadu rozličných komplikací, jejichž řešení bývá často značně neefektivní a plné nesystémových kroků, které mohou dále produkovat další komplikace v celém logistickém řetězi, což bývá zdrojem nemalých finančních ztrát v celé řadě jednotlivých činností provozu.

Proč automatizovat zpracování dat


Ruční pořizování (přepisování) dat vytváří skryté mzdové náklady, blokuje zdroje, je zdlouhavé, neefektivní a extrémně náchylné na zanesení chyb. Chyby znehodnocují obsah přenášené informace a chybná informace mívá za na následek:

  • chybnou objednávku,
  • chybnou výrobu,
  • chybné plnění objednávky,
  • chybnou dodací adresu,
  • chybnou cenu, apod.

Klíčové přínosy elektronické výměny dat


Značné finanční úspory na mzdových nákladech plynoucí z maximální efektivity využití fondu pracovních sil.

Minimalizací chybovosti eliminujete vznik vedlejších finančních ztrát a s tím spojenou administrativou (špatné dodávky, reklamace, apod.).

Zrychlení interních firemních procesů představuje větší objem uskutečněných výkonů a tedy i nárůst celkových realizovaných tržeb.

Uvolmíme vám ruce, software již vás nebude svazovat, ale bude vám sloužit. Již nebudete omezování limity softwarových aplikací a svoji energii můžete směřovat k dalšímu rozvoji vašeho podnikání.

Potřebujete poradit, zeptat se? Nejste si jisti, že elektronická výměna dat je řešení, které bude vyhovovat vašim požadavkům?

Neváhejte, jsme tu pro vás a s námi i 19 let zkušeností, rádi vám pomůžeme a poradíme.


Tyto stránky používají cookies. Setrváním na stránkách s tímto souhlasíte. Více informací (Google). Souhlasím